Vize

Naše vize:   

Chceme nést naději do každé situace lidem ve Šluknovském výběžku.

 

Naše poslání:   

Pomáháme každému člověku najít naději a smysl pro svůj život.

Podporujeme ho v osobním růstu, aby mohl rozvíjet své povolání, dovednosti, obdarování.

Přáli bychom si, aby se takový člověk sám stal nadějí pro druhé lidi.

 

Naše hodnoty:

     Rodina: Podporujeme rodiny s dětmi.

     Přátelství: Vytváříme prostor pro přátelské vztahy.

     Kvalita: Děláme maximum s dostupnými zdroji.

     Aktivita: Aktivně pomáháme lidem.

     Boží moc: Bůh a Bible mění životy lidí v dnešní době.

 

Chceme být církví:

Chceme být církví, která přináší naději do každé situace lidem ve Šluknovském výběžku. Chceme být církví, která pomáhá lidem najít smysl života v Ježíši Kristu. Chceme být církví, která podporuje lidi v osobním růstu, aby člověk mohl rozvíjet své obdarování, povolání a dovednosti. Chceme být církví, která pomáhá lidem stát se nadějí pro druhé lidi. Chceme být církví, která srozumitelným způsobem reprezentuje biblické principy v dnešní době. Chceme být církví, která podporuje rodiny s dětmi. Chceme být církví, která aktivně miluje Boha a lidi. Chceme být církví, která vytváří pro místní komunitu maximum s dostupnými zdroji. Chceme být církví, která formuje prostor pro přátelské vztahy. Chceme být církví, která se demonstruje duchovními dary a zázraky. Chceme být církví, která povzbuzuje a inspiruje lidi k mimořádným věcem.

Loading...
Loading...