Elevate

Klub pro mladé lidi

Klub vedou mladí lidé z celého výběžku a každý se může k nám připojit. Cílem je vytvořit přátelské prostředí, kde je pohoda a nové zážitky. Pořádáme speciální akce jako Masterchef, Cestu kolem světa, koncerty a další. Navzájem sdílíme vlastní zkušenosti a nahlížíme do Bible, kde objevujeme, proč jsme na této zemi a co znamená život. Vzájemně si pomáháme a podporujeme. Učíme se mezi sebou vycházet, rozumět druhým lidem a světu, ve kterém žijeme. Vzorem pro nás je Ježíš Kristus a Bible, která říká dnešnímu mladému člověku, jak vést cool život. Společně také podnikáme výlety, párty, filmové večery, sekáče, lezení po skalách apod.

Loading...
Loading...