Cesta k uzdravení

Co je Healing Room (místnost uzdravení)?

Jedná se o místnost, ve které můžeš nacházet či prožít uzdravení ve všech oblastech svého života (fyzické, duševní, sociální a duchovní).

Co je cílem Healing Room?

Cílem je, abys zanechal v životě stopu. Každý z nás musí čelit různým překážkám a potížím, které nám brání, abychom v životě něčeho dosáhli. Proto je důležité člověku pomoci, aby překonal své slabosti, problémy či nemoci.

Kdy a kde bude Healing Room?

Healing Room probíhá každou neděli v prostorách Apoštolské církve od 09:00 - 09:50 v kanceláři dole v suterénu.

Jak se mohu dostat do Healing Room?

Chceme, aby každý, kdo má zájem navštívit tuto místnost, se dopředu objednal u Paula Brandwachta (724 918 839) anebo Davida Láníka (603 105 993).

Specifikace a možnosti služby:

V současné době máme 5 členů týmu, kdy každý má svou specifickou roli.  

A)  poradenství SOZO (David Láník, Martina Láníková, Miluška Křivánková)

- slovo SOZO pochází z řečtiny a význam má zachránit, vysvobodit a uzdravit. Cílem SOZO je dostat se ke kořeni problémů, které nám brání v úzkém vztahu s Bohem. Poradce SOZO ti pomůže formulovat takové otázky a předkládat je Bohu, abys na ně získal odpověď, která zachraňuje, osvobozuje a uzdravuje.

B)   Fyzické uzdravení (Alena a Paul Brandwagt)

- nemoc člověka může být způsobena různými důvody. V Bibli se dočítáme, že Ježíš uzdravoval každou nemoc. Někdy byla nemoc způsobena osobním hříchem, v jiných případech se jednalo o nějaké duchovní zatížení (prokletí) z rodiny. Nemoc může být také odrazem životního stylu (lidé jsou přetížení, vyčerpaní, vystresovaní) a v důsledku onemocní. Proto je důležité mít zjevení příčiny nemoci a ve víře se modlit za tvé uzdravení.

C)   Křesťanský koučing (Petr Král)

- určitě ses někdy v životě setkal s překážkou, kterou máš problém překročit. Věříme však, že každý z nás má určité zdroje a předpoklady, díky kterým dokáže své problémy vyřešit. Aby se tak stalo, je třeba ti pomoct tyto zdroje objevit a aplikovat. K tomu slouží kouč, který ti pomůže jít kupředu.

 

 


Loading...
Loading...